Tájékoztató 2016

Tájékoztatjuk a nyilvánosságot, hogy a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló, többször módosított 1996. évi CXXVI. törvény biztosította lehetőséggel élve az adófizető magánszemélyek által 2014 évben felajánlott 307.675 Ft összeget a tárgyévben felhasználtuk. Az átutalt összeget Alapítványunk működési költségek finanszírozására, az alapító okiratában foglalt célok megvalósítása érdekében végzett műhelymunkák és e célból megrendezett, saját szervezésű, hagyományőrző rendezvények lebonyolításához szükséges anyagköltségek és igénybe vett szolgáltatások finanszírozására fordította. Köszönjük Támogatóink felajánlását!

pajtaműhely